dodatek RYBÁŘSKého řádu

Schválen členskou schůzí

Druh povolenky je rybář povinen určit před započetím lovu (nelze měnit v průběhu rybolovu).

Povolenka není přenosná. Oprávněný k lovu nesmí půjčovat prut druhé osobě!!! 


Zakoupením jakékoliv povolenky akceptujete níže uvedená pravidla:

V ceně povolenky

Ceny za povolenky se řídí aktuálním ceníkem a obsahuje:

- povolení k lovu

- používání WC

- parkování automobilu rybáře Povinná výbava

- podložka nebo vanička na ryby 

- podběrák šíře ramen min. 80cm

- peán nebo jiný vyprošťovač háčků


Vlasec a montáž

- při lovu na položenou používat pouze tzv. únikové montáže

- používání pevných montáží je zakázáno

- zákaz lovu na srkačku

- sumce velkého nevracet vodě, ale odevzdat správci rybníka

- zákaz vláčení


Péče o úlovky

- focení ryb pouze v kleče nad podložkou, která je vždy předem navlhčená a v maximální výšce 50cm, aby nedošlo k pádu ryby z výšky

- ryba nesmí nikdy oschnout, je nutné ji v dostatečné míře polévat vodou z rybníku

- zákaz uchovávání ryb

- v případě zjištění jakéhokoliv poškození ulovené ryby je lovící povinen toto ohlásit správci areálu


Povinnosti

- lovící je povinen dodržovat v rozmístění udic přiměřený úhel, aby neobtěžoval lovící na sousedních místech

- lovící (i jeho případná návštěva) je povinen udržovat pořádek a čistotu na svém lovném místě

- je zakázáno  upravování lovných stanovišť i jejich okolí 

- zákaz používání otevřeného ohně


Doprovod a domácí mazlíčci

- Za doprovod a zvířata nese plnou zodpovědnost držitel povolenky


Návnady a krmení

- zákaz lovu na mrtvou a živou rybu (či na její část)

- zákaz používání nevařených luštěnin či nevařené kukuřice, mléčných kalů, krve a tygřích ořechů

- přísný zákaz vnadit plesnivým či jinak znehodnoceným krmením

- správce může s okamžitou platností omezit nebo úplně zakázat vnadění

- vnadění lze provádět prostřednictvím krmítek nebo klasickými způsoby a to pouze ze břehuHrubá porušení podmínek lovu ,,Chyť a pusť“, 

která jsou důvodem k odebrání povolenky


1.Nedostatečná výbava rybáře.

2.Porušení podmínek lovu (dle Rybářského řádu).

3.Nevrácení chycené ryby šetrně do vody.

4.Nedodržení doby lovu.

DOVOLENÁ DOBA LOVU