Závody

Vzhledem k danému omezení volného pohybu a usnesení vlády se ruší plánované akce v měsíci dubnu . A to jak 24. 4. 2020  VODNÍCI pro mateřské školky, tak rybářské ZÁVODY MO  25. 4. 2020. Tyto akce se předkládají na červen a to na 19. 6. a 20. 6. 2020.  
 
Děkujeme za pochopení.    Výbor MO Šlapanice