Dodatek k Rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice na rok 2022

 1. Míry ryb: Kapr 45 cm, štika 70 cm, amur 70 cm, tolstolobik 60 cm, candát 60 cm, úhoř 60 cm, sumec velký-nevracet vodě-bez ohledu na dobu hájení, ostatní dle RŘ. Povinnost pustit “vrátit vodě“ kapra obecného , který dosáhl míry 65 cm a amura který dosáhl míry 90 cm včetně.
 2. Omezení: lovící rybář si může ponechat maximálně 60 ks ušlechtilých ryb, z toho maximálně 20 ks kapra (5 ks/týden) a maximálně 6 ks dravých ryb (candát a štika) za rok. Při chycení 2 ks ušlechtilých ryb, rybář končí lov.
 3. Amur je považován za ušlechtilou rybu.
 4. Zákaz brodění, vnadit a chytat ryby je povoleno pouze ze břehu. Porušení tohoto zákazu bude postihnuto odejmutím povolenky na celou sezónu. Na rybníku je označeno tabulemi chráněné rybí pásmo, kde je lov ryb zakázán!
 5. Povolenku po skončení její platnosti vrátit do 5. ledna na adresu: Jaroslav Vais- Zlonice Pippichova 534 MO ČRS Šlapanice nebo do schránky umístěné u rybníka. V případě neodevzdání řádně vyplněného ÚL (sumáře) a nerespektování výše uvedeného termínu se rybář vystavuje sankcím ve výši 200,- Kč nebo nevydání povolenky.
 6. Přísný zákaz parkování na hrázích rybníka. Parkování povoleno pouze na parkovišti, u maringotky a na cestě ze Šlapanic k závoře (levý břeh rybníka). Porušení tohoto zákazu bude postiženo odejmutím povolenky.
 7. Zakazuje se: na pobřežních pozemcích (na všech hrázích) budovat svévolně přístupy nebo schodiště k vodě.

· rozdělávat oheň pod pokutou OÚ Šlapanice.

· stavět stany.

· parkovat obytné přívěsy či obytné automobily.

· stavět bivaky bez předchozího souhlasu a zaplacení poplatku.

 1. Při vláčení, lovu na čeřen nebo mimo stanovenou denní dobu lovu nesmí být ostatní pruty položeny ve stojanu ani vidličkách.
 2. Povinnost rybáře:

· při nálezu uhynulé ryby či živočicha je sebrat a odnést do na břehu umístěných PVC pytlů a informovat o tomto rybářskou stráž a správce p. Jiří Vais tel.737 650 604.

· udržovat pořádek.

· o případném vandalismu informovat výbor MO a čl. rybářské stráže p. J. Vaise tel. 723 461 665, p. K. Dryáka tel.606 498 510, p. L. Hrbka tel.725 433 754, p. R. Holečka tel.733 729 109.

· mít pro potřeby zacházení s rybou podložku nebo její adekvátní náhradu (karimatku nebo molitan o velikosti 60×80 cm).

 1. Lov na rybku – mrtvou nebo její část-pouze na jednoháček – živou-na 1 trojháček.
 2. Během pořádání rybářských závodů (MO Šlapanice, MV a dalších) a akcí pro děti bude na revíru buďto úplný zákaz nebo omezení rybolovu s ohledem na rozsah právě probíhající akce. Žádáme tedy rybáře, aby sledovali naše facebookové a webové stránky, kde budou uvedeny konkrétní údaje o zákazu nebo omezení lovu.
 1. Datum Členské schůze na příští rok je 21.1.2023 od 9.00 hod.v kulturním centru ve Zlonicích. Tato informace je také pozvánkou. Dále bude na naších stránkách web. a facebook upozornění o konání a bude

zveřejněn i seznam bodů, které budou na nadcházející VČS diskutovat a v některých případech i o těchto hlasovat. (Usnesení členské schůze MO konané 22.1.2022).

Pokud si nebudete jisti, o konání VČS můžete volat předsedu MO Jaroslava Vaise na tel: 723 461 665 nebo jednatele Karla Dryáka na tel: 606 498 510.

Fotografie trofejních úlovků je možno zaslat na e-mail : rybari-slapanice@seznam.cz nebo na zbynekdaniel@email.cz budou následně uveřejněny na našich facebookových stánkách