Napsali o nás…

Ohlasy na akci „Ve vodě nežijí jen vodníci“ z 11. 9. 2020

Zažili jsme ryby „naživo“
„Jako vždy moc pěkně připravená a zorganizovaná akce. Děti se dozvěděly spoustu zajímavostí, týkajících se rybníka, rybaření atd. Mohly si i „naživo“ prohlédnout některé druhy ryb. Organizátoři pro ně připravili i několik soutěží a nakonec i malé občerstvení. Domů si potom všechny děti odvezly tašku plnou drobných dárků.“

MŠ „Masarykova dětská školka“ Zlonice (počet účastníků 47)

 

Jsme nadšeni z programu i z ryb
„Akce konaná u rybníka ve Šlapanicích byla velmi dobře připravená. Děti byly nadšeny z programu, ať už šlo o připravené soutěže a hry, tak i o seznámení s rybami. Vše bylo na 1 zorganizované. Děkujeme!“

MŠ „Zahrádka sv. Františka“ Budeničky-Šlapanice (počet zúčastněných 18)

 

Oceňujeme přístup rybářů
„Akce hodnocena velmi kladně. Žáci a děti byli zapojeni do různých soutěží. Poznali nové ryby, soutěžili i v kuželkách. Také je přivítal vodník s vílou Amálkou. Na závěr si pochutnali na občerstvení a dostali cenné upomínkové předměty. Velmi oceňujeme přístup rybářů k nám všem. Jen více takových akcí!!! Moc děkujeme.“

ZŠ a MŠ Kmetiněves (počet zúčastněných 38)

 

Vzpomínáme ještě dnes
„Akce byla jako vždy velmi pěkně připravená, dětem se líbila, byly aktivně zapojené, nadšeně spolupracovaly. Nejvíce se jim líbily ryby, na vodníka a vílu Amálku vzpomínají ještě dnes. Stále si hrají i s vodnickým jojem. Pochutnaly si na občerstvení. Moc všem děkujeme za krásný zážitek.“

MŠ Martiněves (počet zúčastněných 19)

 

Děti si mohly na ryby i sáhnout
„Moc pěkně připravená akce pro děti. Děti se seznámily s rybářským povoláním, náčiním potřebným k chytání ryb. Dozvěděly se co je živená katastrofa a co se stane s rybami. Nadšeně lovily dřevěné ryby na háčky a plnily soutěžní úkoly. Prohlédly si živé druhy ryb, mohly si na ně sáhnout. Dostaly i občerstvení a dárky. Odjížděli jsme s nadšením a se spoustou nových poznatků.“

ZŠ a MŠ Mšené-lázně (počet zúčastněných 25)

 

UZNÁNÍ VŽDY POTĚŠÍ…

PODĚKOVÁNÍ Z DOMOVA DŮCHODCŮ LIBOCHOVICE
Dovoluji si uveřejnit e-mail paní Smetanové z DD Libochovice, který nás velmi potěšil.
„Dobrý den,
Tři naši uživatelé z DD Libochovice se na vaše pozvání zúčastnili posezení se seniory v neděli 15.9.2019 na Šlapanickém rybníku. Akci moc chválili a děkují za pozvání.
Mimochodem jeden z uživatelů pan Bláha napsal o Vašem vydařeném odpoledni článek do našeho „domovského“ časopisu. Proto vám ho posílám v příloze, snad Vás také potěší.
Děkuji jménem uživatelů za jejich zážitek.
Smetanová – aktivizační DD Libochovice“

Článek pana Bláhy:
POHODOVÝ DEN
Je mnoho měsíců, ale i dnů, které jsou opravdu zde v Domově šedivé a stereotypní. Proto je vítána změna. Já jsem člověk samotář a aktivit se zúčastňuji jen výjimečně a upřímně se přiznám, že i nerad. Výjimka ale není k zahození. Tak se také stalo.
Bylo mi nabídnuto zúčastit se zájezdu na sraz seniorů. Pořádal jej Český rybářský svaz z.s., Místní organizace Šlapanice. Byli jsme tři. Dva muži a žena. Doprovod nám dělala paní Věra Šťastná. Dnes mohu říci, že jsem se tohoto výletu zúčastnil. I když jsem Šlapanice dosti často projížděl cestou do Prahy do školy. Nevěděl jsem ale, že zde je pěkný rybník.
Již během cesty na konání srazu paní Šťastná vyprávěla, že se na onen rybník chodila koupat. Po dojezdu na místo byl můj dojem a představa o tomto srazu překonán. Již přivítání nás, bylo srdečně a vřelé. Přivítal nás manažér a pokladník pan Štěpán Hankoci. Seznámil nás s průběžným programem. O naše chuťové buňky se starali obsluhující hostitelé. Byl vzorně dodržován pitný režim. Byli jsme opravdu mile překvapeni. K poslechu hrál známý šoumen z TV Šlágr Pepino Matura na akordeon. Přijeli také hosté – senioři z Domova ve Smečně.
Hostitelé všechny obeznámili se všemi aktivitami jejich rybářské organizace. Zaměřili se také na děti a mládež z okolních vesnic a městeček. Ukazovali malý zázrak o vodníkovi a jeho rybkách. Malé děti byly vděčnými posluchači. Po všech seznamech své činnosti organizace byla opravdu erudovaná a výstižně oceněna činnost některých starších členů. Bylo nádherné pohledět na dojaté starší členy, kteří byli oceněni. Hudba Pepina dodala tomuto srazu seniorů kulturní ráz. Čas pokročil, blížil se náš odjezd. S námi se přišli rozloučit všichni, kteří se o nás tak mile starali. Jsou to : Dryák Karel, Hankoci Štěpán, Koucký Jindřich, Hrbek Lukáš.
Loučili se s námi i domácí, ostatní hosté. Co k tomu dodat ? Byl to krásný výlet. I den nám a vlastně i všem zúčastněným byl mile nakloněn. Díky Vám všem, kteří jste toto setkání zorganizovali a také nám umožnili jej uskutečnit.

A.B.

Moc krásně napsaný článek, který nás nutí k zamyšlení. Díky!


VE VODĚ NEŽIJÍ JEN VODNÍCI.
V pátek 27. dubna 2018 dopoledne přivítali Šlapaničtí rybáři na svém rybníku děti z Mateřských škol 
Kmetiněves, Mšené-lázně, Zlonice a Martiněves. Že se nám akce povedla, svědčí i zaslaná hodnocení od vedení MŠ.

cituji: 

Akce byla skvěle připravena, žákům ZŠ i školce se velice líbila. Poznali mnoho zajímavých ryb, některé si i pohladili. V neposlední řadě se všem velmi líbilo samozřejmě občerstvení.  (35 dětí ze ZŠ a MŠ Kmetiněves)

Krásně připravená akce, dětem se moc líbilo, ještě dlouho si o akci vyprávěly. Soutěže zvládly všechny děti a občerstvení bylo luxusní. (Alena Michlová, 51 dětí z MŠ Mšené – lázně)

Akce byla zajímavá, poučná a připravená. Dětem se velmi líbilo a již nyní se těšíme na další pokračování. Moc děkujeme. (62 dětí z MŠ Zlonice)

Obdivujeme zápal, se kterým se (Šlapaničtí) rybáři zapojili a připravili tuto jedinečnou akci. My i děti jsme byli velmi nadšeni a už se těšíme na příští rok. Akce dětem přinesla spoustu nových zážitků. Děkujeme! (paní učitelka Vraná, 18 dětí z MŠ Martiněves)