Dodatek k Rybářskému řádu

DODATEK

k rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice

schválený dne 20.1.2018 výroční členskou schůzí ve Mšených lázních

 1. Míry ryb: Kapr 45 cm, štika 70 cm, amur 70 cm, tolstolobik 60 cm, candát 60 cm, úhoř 60 cm, sumec velký-nevracet vodě-bez ohledu na dobu hájení, ostatní dle RŘ. Povinnost pustit “vrátit vodě“ kapra obecného , který dosáhl míry 65 cm a delší.
 2. Omezení pro ponechání si kapra na 5ks/týden a maximálně 20ks/rok.
 3. Omezení pro ponechání si candáta obecného na 6 ks /rok.
 4. Hájení okouna říčního celoročně.
 5. Zákaz brodění, vnadit a chytat ryby je povoleno pouze ze břehu. Porušení tohoto zákazu bude postihnuto odejmutím povolenky na celou sezónu.
 6. Na rybníku je označeno tabulemi chráněné rybí pásmo, kde je lov ryb zakázán!
 7. Povolenku po skončení její platnosti vrátit do 5.ledna na adresu: MO ČRS Šlapanice, PO BOX č.1,273 71 Zlonice nebo do schránky umístěné u rybníka. V případě neodevzdání řádně vyplněného ÚL (sumáře) a nerespektování výše uvedeného termínu se rybář vystavuje sankci ve výši 500 Kč nebo nevydání povolenky.
 8. Přísný zákaz parkování na hrázích rybníka. Parkování povoleno pouze na parkovišti, u maringotky a na cestě ze Šlapanic k závoře (levý břeh rybníka).
 9. Povinné brigády na rok 2018 ve Šlapanicích-viz vývěska u rybníka, Facebookové stránky a webové stránky naší MO (musejí být potvrzeny brigádním referentem Lukášem Hrbkem tel. 725 433 754, popř. předsedou organizace Jaroslavem Vaisem tel. 723 461 665). Podrobnosti o brigádách budou vždy uvedeny na výše popsaných místech (vývěska, facebook, webové stránky).
 10. Rozhodnutím valné schůze je možné dopředu uhradit brigádní povinnost ve výši 700 Kč za 10 hodin. V případě, že brigádní povinnost nebude dopředu uhrazena (při výdeji povolenek), nebo následně v roce odpracována, bude za každou neodpracovanou hodinu účtováno 100 Kč. Brigádní povinnost se vztahuje na všechny dospělé členy ve věku 18-65 let včetně (vyjma žen a držitelů ZTP a ZTTP).
 11. Zakazuje se: na pobřežních pozemcích (všech hrázích) budovat svévolně schodiště k vodě. Rovněž se zakazuje rozdělávání ohňů pod pokutou OÚ Šlapanice. Zákaz stavění stanů a parkování obytných přívěsů. Stavění bivaků po předchozím souhlasu hospodáře nebo předsedy MO je povoleno.
 12. Při vláčení, lovu na čeřen nebo mimo stanovenou denní dobu lovu nesmí být ostatní pruty položeny ve stojanu ani vidličkách.
 13. Povinnost rybáře při nálezu uhynulé ryby či živočicha na břehu je sebrat jej a odnést do na břehu umístěných PVC pytlů či do kontejneru.
 14. Lov na rybku – mrtvou nebo její část-pouze na jednoháček – živou-na 1 trojháček
 15. Během pořádání rybářských závodů(MO Šlapanice, MV a dalších) a akcí pro děti bude na revíru buďto úplný zákaz nebo omezení rybolovu s ohledem na rozsah právě probíhající akce. Žádáme tedy rybáře aby sledovali náš facebook a webové stránky, kde budou uvedeny o zákazu nebo omezení konkrétní informace.