Dodatek k Rybářskému řádu

 

DODATEK k Rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice 2021

 1. Míry ryb: Kapr 45 cm, štika 70 cm, amur 70 cm, tolstolobik 60 cm, candát 60 cm, úhoř 60 cm, sumec velký-nevracet vodě-bez ohledu na dobu hájení, ostatní dle RŘ. Povinnost pustit “vrátit vodě“ kapra obecného, který dosáhl míry 65 cm včetně a delší.
 2. Omezení: lovící rybář si může ponechat maximálně 60 ks ušlechtilých ryb, z toho maximálně 20 ks kapra (5 ks/týden) a maximálně 6 ks dravých ryb (candát a štika) za rok. Při chycení 2 ks ušlechtilých ryb rybář končí lov.
 3. Amur je považován za ušlechtilou rybu.
 4. Hájení okouna říčního je stanoveno celoročně.
 5. Zákaz brodění, vnadit a chytat ryby je povoleno pouze ze břehu. Porušení tohoto zákazu bude postihnuto odejmutím povolenky na celou sezónu.
 6. Povolenku po skončení její platnosti vrátit do 5. ledna na adresu: Jaroslav Vais,  Zlonice, Pippichova 534, MO ČRS Šlapanice nebo do schránky umístěné u rybníka. V případě neodevzdání řádně vyplněného ÚL (sumáře) a nerespektování výše uvedeného termínu se rybář vystavuje sankcím ve výši 500,- Kč nebo nevydání povolenky.
 7. Přísný zákaz parkování na hrázích rybníka. Parkování povoleno pouze na parkovišti, u maringotky a na cestě ze Šlapanic k závoře (levý břeh rybníka). Porušení tohoto zákazu bude postiženo odejmutím povolenky.
 8. Zakazuje se:
 • na pobřežních pozemcích (na všech hrázích) budovat svévolně přístupy nebo schodiště k vodě.
 • rozdělávat oheň pod pokutou OÚ Šlapanice.
 • stavět stany.
 • parkovat obytné přívěsy či obytné automobily.
 • stavět bivaky bez předchozího souhlasu a zaplacení poplatku.
 1. Při vláčení, lovu na čeřen nebo mimo stanovenou denní dobu lovu nesmí být ostatní pruty položeny ve stojanu ani vidličkách.
 2. Povinnost rybáře:
 • při nálezu uhynulé ryby či živočicha je sebrat a odnést do na břehu umístěných PVC pytlů a informovat o tomto rybářskou stráž a správce J. Vaise, tel. 737650604.
 • udržovat pořádek
 • o případném vandalismu informovat výbor MO a členy  rybářské stráže p. J. Vaise tel. 723461665, p. K. Dryáka tel. 606498510, p. L.Hrbka tel.725433754 či p. R.Holečka tel. 733729109.
 • mít pro potřeby zacházení s rybou podložku nebo její adekvátní náhradu (karimatku nebo molitan o velikosti 60 x 80 cm).
 1. Lov na rybku – mrtvou nebo její část – pouze na jednoháček – živou – na 1 trojháček.
 2. Během pořádání rybářských závodů (MO Šlapanice, MV a dalších) a akcí pro děti bude na revíru buďto úplný zákaz nebo omezení rybolovu s ohledem na rozsah právě probíhající akce. Žádáme tedy rybáře, aby sledovali naše facebookové a webové stránky, kde budou uvedeny konkrétní údaje o zákazu nebo omezení lovu.
 3. Fotografie trofejních úlovků je možno zaslat na e-mail rybari-slapanice@seznam.cz  nebo na evazelizelinkova@seznam.cz . Následně budou uveřejněny na našich facebookových a webových stránkách.