Dodatek k Rybářskému řádu 2019 a Usnesení 2019

 

DODATEK k Rybářskému řádu MO ČRS Šlapanice

schválený dne 19. ledna 2019 výroční členskou schůzí ve Zlonicích

 1. Míry ryb: Kapr 45 cm, štika 70 cm, amur 70 cm, tolstolobik 60 cm, candát 60 cm, úhoř 60 cm, sumec velký-nevracet vodě-bez ohledu na dobu hájení, ostatní dle RŘ. Povinnost pustit “vrátit vodě“ kapra obecného , který dosáhl míry 65 cm a delší.
 2. Omezení: lovící rybář si může ponechat maximálně 60 ks ušlechtilých ryb, z toho maximálně 20 ks kapra (5 ks/týden) a maximálně 6 ks candáta za rok.
 3. Amur je považován za ušlechtilou rybu.
 4. Hájení okouna říčního je stanoveno celoročně.
 5. Zákaz brodění, vnadit a chytat ryby je povoleno pouze ze břehu. Porušení tohoto zákazu bude postihnuto odejmutím povolenky na celou sezónu.
 6. Na rybníku je označeno tabulemi chráněné rybí pásmo, kde je lov ryb zakázán!
 7. Přísný zákaz parkování na hrázích rybníka. Parkování povoleno pouze na parkovišti, u maringotky a na cestě ze Šlapanic k závoře (levý břeh rybníka).
 8. Zakazuje se:
 • na pobřežních pozemcích (na všech hrázích) budovat svévolně přístupy nebo schodiště k vodě.
 • rozdělávat oheň pod pokutou OÚ Šlapanice.
 • stavět stany.
 • parkovat obytné přívěsy či obytné automobily.
 • stavět bivaky bez předchozího souhlasu hospodáře nebo předsedy MO.
 1. Při vláčení, lovu na čeřen nebo mimo stanovenou denní dobu lovu nesmí být ostatní pruty položeny ve stojanu ani vidličkách.
 2. Povinnost rybáře:
 • při nálezu uhynulé ryby či živočicha je sebrat a odnést do na břehu umístěných PVC pytlů či do kontejneru.
 • udržovat pořádek
 • o případném vandalismu informovat výbor MO
 1. Lov na rybku – mrtvou nebo její část-pouze na jednoháček – živou-na 1 trojháček
 2. Během pořádání rybářských závodů(MO Šlapanice, MV a dalších) a akcí pro děti bude na revíru buďto úplný zákaz nebo omezení rybolovu s ohledem na rozsah právě probíhající akce. Žádáme tedy rybáře, aby sledovali naše facebookové a webové stránky, kde budou uvedeny konkrétní údaje o zákazu nebo omezení lovu.
 3. Fotografie trofejních úlovků je možno zaslat na e-mail rybari-slapanice@seznam.cz, budou následně uveřejněny na našich facebookových a webových stránkách.

USNESENÍ

Z VÝROČNÍ SCHŮZE KONANÉ  DNE 19. LEDNA 2019  

Místo konání: Kulturní centru Zlonice
Přítomno: 78 členů, 9 bylo omluveno.
Přítomní členové odsouhlasili schůzi za usnášeníschopnou.
 
Bylo projednáno a odsouhlaseno následující:
 1. Dodatek k Rybářskému řádu na rok 2019
 2. Ceník členských a hostovacích povolenek na rok 2019
 3. Jednotný poplatek za nocleh v maringotce a bivakování 
  (po předchozí dohodě) v ceně 20,- Kč/ noc (nevztahuje se na p. Jiřího Vaise, který je prodejcem denních povolenek)
 4. Možnost dopředu uhradit brigádní povinnost ve výši 700 Kč za 10 hodin. V případě, že brigádní povinnost nebude dopředu uhrazena (při výdeji povolenek), nebo následně v roce odpracována, bude za každou neodpracovanou hodinu účtováno 100 Kč.
 Byl přednesen a schválen zarybňovací plán na rok 2019.

Členská schůze byla zakončena diskusí.

Za Výbor ČRS MO Šlapanice
Jaroslav Vais – předseda