Jubilea

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH ČLENŮ V ROCE 2018.

70 let
V lednu oslavili krásné 70-té narozeniny Jaroslav Vais a Jaroslav Pudr, v březnu pak Miroslav Gerink. V květnu čeká velká oslava Luďka Kvapila a v listopadu Petra Bělohlávka.

80 let
V únoru oslavil neuvěřitelné 80-té narozeniny Bohumil Ullman. V červenci bouchne šampaňské u Vladimíra Zázvorky a v prosinci u Jaroslava Vobořila.
Gratulace a poděkování od Výboru MO Šlapanice!