Jubilea

SETKÁNÍ S NAŠIMI JUBILANTY A SENIORY Z PEČOVATELSKÝCH DOMŮ
V neděli 15. září 2019 jsme uspořádali pro naše jubilanty a seniory z pečovatelských domů Smečno a Libochovice pěkné posezení na břehu Šlapanického rybníku.
Čekalo je bohaté pohoštění a příjemné vzpomínání za poslechu harmonikáře. Našim oslavencům paní Prokopové, panu Kouckému a panu Gerinkovi děkujeme za jejich práci pro MO a přejeme hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Na seniory se těšíme i příští rok, jejich počet by mohl být i vyšší, kdyby se našel nějaký hodný sponzor, který by zajistil jejich dopravu na rybník a zpět. Třeba se někdo najde… Za případné tipy a sdílení děkujeme.


PODĚKOVÁNÍ Z DOMOVA DŮCHODCŮ LIBOCHOVICE
Dovoluji si uveřejnit e-mail paní Smetanové z DD Libochovice, který nás velmi potěšil.
„Dobrý den,
Tři naši uživatelé z DD Libochovice se na vaše pozvání zúčastnili posezení se seniory v neděli 15.9.2019 na Šlapanickém rybníku. Akci moc chválili a děkují za pozvání.
Mimochodem jeden z uživatelů pan Bláha napsal o Vašem vydařeném odpoledni článek do našeho „domovského“ časopisu. Proto vám ho posílám v příloze, snad Vás také potěší.
Děkuji jménem uživatelů za jejich zážitek.
Smetanová – aktivizační DD Libochovice“

Článek pana Bláhy:
POHODOVÝ DEN
Je mnoho měsíců, ale i dnů, které jsou opravdu zde v Domově šedivé a stereotypní. Proto je vítána změna. Já jsem člověk samotář a aktivit se zúčastňuji jen výjimečně a upřímně se přiznám, že i nerad. Výjimka ale není k zahození. Tak se také stalo.
Bylo mi nabídnuto zúčastit se zájezdu na sraz seniorů. Pořádal jej Český rybářský svaz z.s., Místní organizace Šlapanice. Byli jsme tři. Dva muži a žena. Doprovod nám dělala paní Věra Šťastná. Dnes mohu říci, že jsem se tohoto výletu zúčastnil. I když jsem Šlapanice dosti často projížděl cestou do Prahy do školy. Nevěděl jsem ale, že zde je pěkný rybník.
Již během cesty na konání srazu paní Šťastná vyprávěla, že se na onen rybník chodila koupat. Po dojezdu na místo byl můj dojem a představa o tomto srazu překonán. Již přivítání nás, bylo srdečně a vřelé. Přivítal nás manažér a pokladník pan Štěpán Hankoci. Seznámil nás s průběžným programem. O naše chuťové buňky se starali obsluhující hostitelé. Byl vzorně dodržován pitný režim. Byli jsme opravdu mile překvapeni. K poslechu hrál známý šoumen z TV Šlágr Pepino Matura na akordeon. Přijeli také hosté – senioři z Domova ve Smečně.
Hostitelé všechny obeznámili se všemi aktivitami jejich rybářské organizace. Zaměřili se také na děti a mládež z okolních vesnic a městeček. Ukazovali malý zázrak o vodníkovi a jeho rybkách. Malé děti byly vděčnými posluchači. Po všech seznamech své činnosti organizace byla opravdu erudovaná a výstižně oceněna činnost některých starších členů. Bylo nádherné pohledět na dojaté starší členy, kteří byli oceněni. Hudba Pepina dodala tomuto srazu seniorů kulturní ráz. Čas pokročil, blížil se náš odjezd. S námi se přišli rozloučit všichni, kteří se o nás tak mile starali. Jsou to : Dryák Karel, Hankoci Štěpán, Koucký Jindřich, Hrbek Lukáš.
Loučili se s námi i domácí, ostatní hosté. Co k tomu dodat ? Byl to krásný výlet. I den nám a vlastně i všem zúčastněným byl mile nakloněn. Díky Vám všem, kteří jste toto setkání zorganizovali a také nám umožnili jej uskutečnit.

A.B.

Moc krásně napsaný článek, který nás nutí k zamyšlení. Díky!


JIRKA VAIS 70. NAROZENINY
V sobotu 21. září 2019 oslavil na Šlapanickém rybníku své životní jubileum pan Jiří VAIS.
Díky za tvoji obětavou a poctivou práci.
Velké blahopřání a hodně zdraví do dalších let!


 

ŽIVOTNÍ JUBILEA NAŠICH ČLENŮ V ROCE 2018.

70 let
V lednu oslavili krásné 70-té narozeniny Jaroslav Vais a Jaroslav Pudr, v březnu pak Miroslav Gerink. V květnu čeká velká oslava Luďka Kvapila a v listopadu Petra Bělohlávka.

80 let
V únoru oslavil neuvěřitelné 80-té narozeniny Bohumil Ullman. V červenci bouchne šampaňské u Vladimíra Zázvorky a v prosinci u Jaroslava Vobořila.
Gratulace a poděkování od Výboru MO Šlapanice!