Historie

U obce Šlapanice se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník.

Rozkládá se na 7 ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obracen v sad. Vysázelo se zde na 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo nasázeno ještě dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, hlavně do Ruska do Petrohradu. Dnes Šlapanický rybník slouží hlavně k rybolovu, procházkám v přírodě a koupání.

 

Pod hrází rybníka stojí Červený mlýn.

http://vodnimlyny.cz/es/mlyny/estates/detail/347-cerveny-mlyn

Voda ke mlýnu byla vedena náhonem od Šlapanic do menšího rybníka po levé straně mlýna (po proudu potoka) a z něho byla vedena ke mlýnu.
Podle zvykového práva musel mlynář udržovat strouhu velkostatku a v případě potřeby odstranit následky velké vody. V roce 1929 byla namísto vodního kola instalována Francisova turbína
V roce 1930 měl mlýn 1 Francisovu tubínu, spád 5,50 m, výkon 6,90 HP.
 
V současné době mlýn slouží obytným účelům a je veřejnosti nepřístupný.
 
 50° 18′ 48.3“, 14° 7′ 25.6“
 
Historie mlýna.
Dnešní Šlapanický rybník (dříve Červený) po většinu doby existence mlýna nebyl napuštěn. Byl zřízen v roce 1750, avšak v roce 1772 už byl  vypuštěn a na jeho místě byl zbudován sad jabloní, hrušní a švestek.  

V roce 1694 připomínán jako panský mlýn o jednom složení.

V letech 1744-1754 byl mlynářem František Ostryd, z mlýna platí ročně 11 zlatých 40 krejcarů a 36 strychů pšenice nájmu.

 V roce 1930 byl majitelem mlýna Bohumil Pudil.
 
Šlapanický rybník byl napuštěn někdy po roce 1953. Na ortomapě z tohoto roku je na místě rybníka pole.
 
Mlýn je vyobrazen na: