Chci se stát členem ČRS

Jak se stát členem ČRS a začít s lovem ryb?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  • Navštívit místní organizaci ČRS. Adresu naleznete v kontaktech.
  • Podat u naší MO přihlášku za člena.
  • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. Samotný test naleznete na stránkách ČRS.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  • Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jehož základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  • Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

Děti do patnácti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel koupit povolenku k lovu ryb na rybník MO Šlapanice, REVÍR 411 096.

Máte-li zájem či jakýkoliv dotaz, pište, prosím, na náš e-mail

rybari-slapanice@seznam.cz