Ceník

HOSTOVACÍ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK  2019
 
DRUH POVOLENKY
(DOBA PLATNOSTI)
CENA         KČ
ÚLOVEK UŠLECHTILÝCH RYB (KS)
DOPLNĚK
K POVOLENCE celkem
DOSPĚLÍ
-ROČNÍ
-ROČNÍ „CHYŤ A PUSŤ“
-SEDMIDENNÍ
-SEDMIDENNÍ „CHYŤ A PUSŤ“
 
3 400
2 600
1 400
   900
 
 20 KAPRŮ (6 CANDÁTŮ)
 0
2 KAPŘI ( 1 CANDÁT)
0
 
60 UŠLECHT. RYB
0
3 UŠLECHTILÉ RYBY
0
DOROST 16-18LET
-ROČNÍ
 
2 800
 
20 KAPRŮ (6 CANDÁTŮ)
 
60 UŠLECHT. RYB
ŽÁCI 8-15 LET
-ROČNÍ
 
2 000
 
 
20 KAPRŮ (6 CANDÁTŮ)
 
 
60 UŠLECHT. RYB
JEDNODENNÍ „CHYŤ A PUSŤ“
150
0
0
VÍKENDOVÁ
Platnost víkendové povolenky je 48 hodin (2 dny), lovící je však povinen dodržovat denní dobu lovu!
 
500
1 UŠLECHTILÁ RYBA
1 UŠLECHTILÁ RYBA
ČLENSKÁ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK 2019
(CENA V KČ)
 
 
POVOLENKA
ZNÁMKA
MANIPULA-     ČNÍ POPL.
CELKEM
ZARYBNĚ-NÍ
LEGITI-MACE
CELKEM
DOSPĚLÍ
1 800
500
50
2 350
600
10
2 960
DŮCHOD-CI-od 65 let, ZTP, ZTTP, studující
 
1 600
 
500
 
50
 
2 150
 
600
 
10
 
2 760
DOROST 16-18LET
1 200
200
50
1 450
600
10
2 060
ŽÁCI       8-15 LET
600
100
0
  700
200
10
910
DOSPĚLÍ A DŮCHOD-CI OD 65 LET „CHYŤ A PUSŤ“
 
 
1 400
 
 
500
 
 
50
 
 
1 950
 
 
600
 
 
10
 
 
2 560
 
ÚLOVEK PRO ČLENY MO ČRS ČINÍ ZA ROK :
MAXIMÁLNĚ 20 KAPRŮ / 6 CANDÁTŮ/ CELKEM 60 UŠLECHTILÝCH RYB