Ceník

HOSTOVACÍ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK  2018

 

DRUH POVOLENKY

(DOBA PLATNOSTI)

CENA KČ

ÚLOVEK UŠLECHTILÝCH RYB (KS)

DOPLNĚK

K POVOLENCE

DOSPĚLÍ

-ROČNÍ

-MĚSÍČNÍ

-14-TI DENNÍ

3 300

1 900

1 500

20 KAPRŮ

7 KAPRŮ

5 KAPRŮ

60 UŠLECHTILÝCH RYB

15 UŠLECHTILÝCH RYB

15 UŠLECHTILÝCH RYB

DOROST 16-18LET

-ROČNÍ

2 700

20 KAPRŮ

60 UŠLECHTILÝCH RYB

ŽÁCI 8-15 LET

-ROČNÍ

-MĚSÍČNÍ

2 000

1 000

20 KAPRŮ

7 KAPRŮ

60 UŠLECHTILÝCH RYB

15 UŠLECHTILÝCH RYB

VÍKENDOVÁ

400

1 KAPR

1 UŠLECHTILÁ RYBA

JEDNODENNÍ

100

0 (CHYŤ A PUSŤ)

0 (CHYŤ A PUSŤ)

 

ČLENSKÁ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK 2018 (CENA V KČ)

 

STÁVAJÍCÍ ČLEN                 NOVÝ ČLEN NAVÍC
POVOLENKA ZNÁMKA MANIPU-LAČNÍ POPLATEK

CELKEM

ZARYBNĚNÍ LEGITIMACE

CELKEM

DOSPĚLÍ 1 500 500 50 2 050 500 10 2 560
DŮCHOD-CI-od 65 let, ZTP, ZTTP, studující

 

1 500

 

500

 

50

 

2 050

 

500

 

10

 

2 560

DOROST 16-18LET 1 100 200 50 1 350 500 10 1 860
ŽÁCI       8-15 LET 600 100 0 700 100 10 810

 

ÚLOVEK PRO ČLENY MO ČRS ČINÍ ZA ROK 20 KAPRŮ A 60 UŠLECHTILÝCH RYB