Ceník

HOSTOVACÍ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK  2021
 
DRUH POVOLENKY
 
(DOBAPLATNOSTI)
CENA         KČ
ÚLOVEK UŠLECHTILÝCH RYB (KS)
DOPLNĚK
K POVOLENCE celkem
DOSPĚLÍ
-ROČNÍ

 

-ROČNÍ CHYŤ A PUSŤ

 

 

3 800

2 600
 
  
20 KAPRŮ(6 DRAVCŮ)

 

0

 
60 UŠLECHT. RYB

0
 
DOROST 16-18LET
-ROČNÍ
 
2 800
 
20 KAPRŮ (6 DRAVCŮ)
 
60 UŠLECHT. RYB
ŽÁCI 8-15 LET
-ROČNÍ
 
2 000
 
 
20 KAPRŮ (6 DRAVCŮ)
 
 60 UŠLECHT. RYB
JEDNODENNÍ „CHYŤ A PUSŤ“
Děti do 15 let
180
 
  50
0
0
VÍKENDOVÁ
Platnost víkendové povolenky je 48 hodin (2 dny), lovící je však povinen dodržovat denní dobu lovu!
Děti do 15 let

 

 
500
 

300

1 UŠLECHTILÁ RYBA
1UŠLECHTILÁ RYBA
ČLENSKÁ POVOLENKA ČRS MO ŠLAPANICE PRO ROK 2021
(CENA V KČ)
 
 
POVOLENKA
ZNÁMKA
MANIPULA-     ČNÍ POPL.
CELKEM
ZARYBNĚ-NÍ
LEGITI-MACE
CELKEM
DOSPĚLÍ
1 800
500
50
2 350
1000
10
3 360
DŮCHOD-CI-od 65 let, ZTP, ZTTP, studující
 
1 600
 
500
 
50
 
2 150
 
800
 
10
 
2 960
DOROST 16-18LET
1 200
200
50
1 450
600
10
2 060
ŽÁCI       8-15 LET
600
100
0
  700
200
10
910
DOSPĚLÍ A DŮCHOD-CI OD 65 LET „CHYŤ A PUSŤ“
 
 
1 400
 
 
500
 
 
50
 
 
1 950
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLOVEK PRO ČLENY MO ČRS ČINÍ ZA ROK :
MAXIMÁLNĚ 20 KAPRŮ / 6 DRAVCŮ/ CELKEM 60 UŠLECHTILÝCH RYB