ČRS MO Šlapanice

ČRS MO Šlapanice zahájil svoji činnost v roce 1972 pod identifikačním číslem 16977301.

U obce Šlapanice v Čechách se nachází Šlapanický rybník, který se dříve nazýval Červený rybník.

Rozkládal se na ploše 7ha. Byl vybudován v roce 1750. V roce 1772 byl vypuštěn a obrácen v sad. Vysázeno zde bylo 700 míšeňských jabloní. Později v roce 1820 zde bylo vysázeno dalších 600 jabloní, 112 hrušní a 938 švestek. Ovoce se vyváželo do ciziny, převážně pak do Petrohradu.

V roce 1970 byl rybník znovu vybudován jako retenční nádrž a plně průtočný rybník, napájený Vranským potokem, k účelu zavlažování přilehlých chmelnic ve velikosti cca 14 hektarů.

Pod hlavičkou ČRS zde hospodařil až do roku 1993, od tohoto roku zde hospodaří MO ČRS Šlapanice.

Napsat komentář

Název *
Email *
Webová stránka